Kontakt

Gema spol. s r.o

Romanova 40,
851 02 Bratislava

IČO:
313 58 586
IČ DPH: SK2020329289
DIČ: 2020329289
mobil: 0903 701 986
e-mail: gema@nobo.sk

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka 5779/B