Safír

  • Ide o úplne novú  generáciu elektrotepelných výrobkov. Vykurovací panel, je vyrobený z bezpečnostného dvojskla. Vydáva energiu formou stáleho vyžarovania z celej plochy povrchu, rovnako ako uzavreté panely.Takzvané plavené sklo, použité pri výrobe, má tú vlastnosť, že je na jednej strane elektricky vodivé a zároveň nie je vidieť vykurovacie elementy. Sklenené panely pozostávajú z dvoch kusov bezpečnostného dvojskla o hrúbke 4 mm zlepených do jedného celku. Vodivá vrstva sa nachádza na prednej strane zadného skla. Predné sklo pôsobí ako elektrický a mechanický ochranný kryt a je podĺa potreby interieru dodávané v prevedení priehľadné, zrkadlo alebo s ľubovoľným aj zákazníkom dodaným obrazom. Panely SAFIR sú vyrobené s ohľadom na  všetky požiadavky bezpečnosti, platné pre výrobky  elektrického ohrevu. Konštrukčné riešenia  sú založené na skúsenostiach nórskeho výrobcu siahajúcich šesťdesiat  rokov späť.
  • Sklenené panely  SAFIR šetria životné prostredie, nakoľko ich diely sú ľahko recyklovatelné. Neobsahujú žiadne oleje, ani iné látky poškodzujúce životné prostredie.
  • Povrchová  teplota platní nikdy nepresiahne 90 st.C.
  • Ten istý panel je možné namontovať vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
  • Sklenené panely SAFIR nie sú z výroby vybavené vlastným termostatom.  Musia byť ovládané špecialnym externým izbovým termostatom TCU 700. Jeden termostat TCU 700 vie ovládať 10 panelov Safír a zároveň vie pracovať pod vedením riadiacej jednotky Orion 700.
  • Pre prípad prekrytia sú vybavené automatickou tepelnou ochranou.