Akumulačné vykurovacie telesá typ R5S, R5D

Aumulačné R5S a R5D sú telesá s  prevládajúcou   sálavou zložkou ,majú podobné vlastnosti ako radiatory plnené  olejom, ale tuná je náplňou sklo.Po pripojení na elektrickú energiu  sa zohrejú za cca  10 minút po odpojení sálajú teplo po  dobu 90 minút Patria medzi najpríjemnejšie  zdroje tepla. Ich  akumulačná charakteristika,  môže byť využívaná na pokrytie  vypínania dodávok počas výkonových špičiek u priamovýhrevných  sadzieb. Tento  komfort sa prenáša do zriaďovacích a mierne  aj do prevádzkových  nákladov.Ceny panelov sú bez riadiacej jednotky, ktorá je  pre chod telesa nevyhnutná.

Riadiace jednotky:

Zásuvná jednotka R80 RDC700

Zásuvná jednotka R80 RDC700

-R80XSC  jednoduchý  elektronický termostat

-R80RDC700  dvojitý termostat s možnosťou  prijímania signálu z  riadiacej jednotky ORION 700.

-R80SXX  pripája a odpája panel pripojením riadiaceho signálu  z riadiaceho /tzv.master/ panela.

-R80 – UDF programovatelná jednotka samostatná  pre jedno  vykurovacie teleso s digitálnym displejom. Okrem Vášho  programu si môžete vybrať  ešte 12 programov prednastavených  z výroby.

R80PDE – 9 z výroby prednastavených programov. Nastavuje  sa  sa iba deň v týždni.

Zariadenie ORION 700  dokáže,  bez potreby viesť  tzv pilotné vodiče,  centralizovane riadiť 100 vykurovacích telies . Táto riadiaca jednotka vie aj  prijať pokyny  od iného čidla alebo nadradeného systému.
Výroba týchto panelov napriek úspešnému predaju v Českej aj Slovenskej republike bude v najbližšej dobe ukončená .